Felix sparkade i gång mässan

20 maj 1997

Så fylldes då återigen Stockholmsmässan till bredden med kvinnokompetens. ”En ovanligt hög grad av kvinnokunskap per kvadratmeter”, som socialminister Margot Wallström uttryckte det i sitt invigningstal. Hon sa också att uppoffringarnas tid inte varit förgäves och att vi nu kan skönja slutet på nedskärningar i sjukvården. Ökade anslag till kommuner och landsting vill hon bland annat se satsade på ”en liknande ordning som den gamla vårdgarantin”. Såväl socialministern som Vårdförbundet SHSTFs ordförande Eva Fernvall underströk också vikten av att alla landets kommuner tar över ansvaret för hemsjukvården. Äldrevården i kommunerna behöver distriktssköterskornas kompetens.

Stämmans kvinnokompetens fann sitt uttryck i de hundratals seminarierna. Där talades kvalitetssäkring, omvårdnads-definitioner, VIPS-modeller, klassificeringar och case-management. Där talades gammaldags sjukvårdsorganisation och framtidens sjukvård. Bättre seminarier än någonsin tidigare, sa arrangörerna. Och mer välbesökta. Minst 6 000 stämmobesökare har lyssnat till all denna klokskap – mer än tusen fler än förr om åren.

Idéer har förmedlats och utvecklats men också kommersiella produkter har en marknad på Hälso- och sjukvårdsstämman. Trestegssekatörer och polermedel samsades här med blöjor, massagekuddar, flytande tvålar, stödförband och en rik flora av stödstrumpor. Längsta kön fanns vid den monter där man bjöd på gratisseminarier med renklämma och cider. Massage- och avslappningsövningarna alldeles bakom Vårdfackets monter lockade också massorna. Liksom trestegssekatören och polermedlet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida