Fem nya namn i styrelsen

En ny vice ordförande och fyra nya ledamöter finns i den nya förbundsstyrelsen, men det krävdes sluten omröstning innan valet av ledamöter var klart.

8 december 1997

Trots att det blev sluten omröstning när det gällde de åtta platserna som ledamot i förbundsstyrelsen, blev valet ändå odramatiskt. Stödet för de två personer som fördes upp som motkandidater till de åtta som valberedningen föreslagit räckte inte till. Riksavdelningens ordförande Brita Rytteblad ville ha med sin medlem Eva Kant, Stockholm, i styrelsen och hade stöd från de lokala avdelningarna i Kalmar, Södermanland, Östergötland och Jönköping. Majbritt Persson, Skaraborg, drog en lans för sin tillförordnade ordförande Lena Torstensson. Karin Rangin, ordförande i Skåne, gick sedan upp och stödde båda.

Flest röster fick tre av de nya som valberedningen föreslagit. Etta kom Lisbeth Löpare-Johansson, Luleå, med 115 röster. Därefter kom Kerstin Sjöström, Västernorrland, och Åsa Andersson, 106 (båda nyval), Kenneth Sjöström, Kalmar, 105, Charlotte Pagré, Värmland, 100, Carin Göhlin, Älvsborg, 94 (nyval), Ewa Andegren, Bohuslän, 86, och Gunilla Fredriksson, Örebro, 78. Eva Kant och Lena Torstensson fick 31 respektive 25 röster.

Före valet av ledamöter hade Eva Fernvall, Täby, omvalts som ordförande. Liksom valet av Helena Johanson, Spånga, och Margareta Albinsson, Hörby (nyval, tidigare ledamot) till vice ordförande, var det valet enhälligt.

Debatt om jäv
Sedan kom nästa val, av två ordinarie revisorer, och då blev det debatt. Valberedningen hade föreslagit Randi Eriksson, Uppsala, och Jan Enocksson, Halland. Flera lokala avdelningar förde dock som motkandidat fram Elisabet Eriksson, Jämtland.

Någon diskussion när det gällde Randi Eriksson och Jan Enocksson blev det inte, men frågan var om man överhuvudtaget kunde välja Elisabet Eriksson. Hon avgick vid kongressen ur förbundsstyrelsen och den ansvarsfrihet som kongressen kunnat besluta om gällde enbart tiden till och med 1996. Som revisor skulle Elisabet Eriksson alltså vara med och revidera en del av sin verksamhet som ledamot i förbundsstyrelsen, från och med januari 1997 till och med kongressen. Den auktoriserade revisorn, Benny Wieweg, förklarade att det inte finns någon lagstiftning när det gäller ideella organisationer som Vårdförbundet, men att det enligt aktiebolagslagen handlar om jäv och att den principen brukar överföras även på organisationer. Eva Fernvall menade dock att kongressen kunde välja som den själv ville.

Därefter fick Randi Eriksson och Elisabet Eriksson kongressens förtroende som ordinarie revisorer. Som suppleanter får de Ingrid Nilsson, Östergötland, och Bengt Sjöberg, Västerbotten.
Elva namn fördes fram till de sju platserna i valberedningen. Efter sluten omröstning utsågs Inger Nordmark, Gävleborg, Ninni Carlsson-Eriksson, Värmland, Karin Rangin, Skåne, Hannele Kangas, Stockholm, Anne-Charlotte Nore, Jönköping, Britta Unneby, Västerbotten, och Mari-Anne Jagne, Göteborg. Suppleanter blev Agneta Colliander Wetterstrand, Örebro, Conny Carlsson, Västernorrland, Solveig Lampe, Södermanland, Brith Holm, Göteborg, Birgitta Hedefalk, Riksavdelningen, Ann Hammar, Kalmar, och Margareta Isberg, Stockholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida