Fem sägs upp från Vårdförbundet

13 maj 2002

Från och med den 1 juli är de handläggare som sköter arbetslöshetsärenden för Vårdförbundets medlemmar inte längre anställda av Vårdförbundet, utan av arbetslöshetskassan SeA.  Alla berörda har erbjudits att bli anställda i SeA och sex har antagit erbjudandet. Fem har däremot tackat nej och föredrar att vara kvar i Vårdförbundet. Detta får konsekvenser lokalt. Fem anställda (två i Malmö, två i Jönköping och en i Sundsvall) har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

– Det är tråkigt, det har aldrig tidigare hänt att vi sagt upp anställda på grund av arbetsbrist, men vi har inte obegränsade resurser. Vi försöker nu hitta så bra lösningar som möjligt för var och en, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Förändringen är en effekt av att justitieombudsmannen för något år sedan sade att det är fel att fackligt anställda utför statligt myndighetsarbete inom SeA. Över 90 procent av SeAs verksamhet bekostas nämligen av staten. Några förändringar för Vårdförbundets medlemmar ska det inte innebära, frånsett att den som behöver kontakta a-kassan efter omorganisationen inte längre vänder sig till Vårdförbundet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida