Fem sjukhusdirektörer på två år

10 januari 2000

Norra Europas största sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset har 6,7 miljarder i årsbudget. Trots att regionstyrelsen skjutit till ett par hundra miljoner förväntas sjukhuset gå 100 miljoner back vid årsskiftet 99–00.

Fem direktörer på två år. Sedan den 1 januari 1997 har SU haft tre permanenta och två tillförordnade sjukhusdirektörer. Först ut var Sivert Gårdestig.  Sedan kom Tomas Kollberg, som ersattes av Hans Ekman (tf), och den 1 april i år tillträdde Stanley Brodén. Idag är Bengt Göran Olausson tillförordnad direktör tills en ny sjukhusdirektör är på plats. Olausson är egentligen sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Avgick efter sju månader. Stanley Brodén var sjukhusdirektör i sju månader och avgick den 17 november. Skälet till att han sade upp sig var den politiska styrelsen som, enligt Brodén, styrdes mer av partipolitiska hänsyn än av verksamhetens bästa. Han krävde istället en professionell styrelse. Som sakskäl angav han också det faktum att SU ännu inte fått en budget för 2000. »Nästa år riskerar att bli ett förlorat verksamhetsår för SU, var hans avskedskommentar.«Stanley Brodén hade under sin korta tid blivit mycket omtyckt och respekterad i sitt arbete, inte minst för det måldokument för SU han varit med om att ta fram. När han avgick hade han ett starkt stöd från sin styrelse, fack och personal.

Arbetsmiljön usel. Arbetsmiljön är ett stort problem för universitetssjukhuset. Yrkesinspektionen har lagt ett vite på nio miljoner kronor och krav på åtgärder. Fristen löper ut i mars 2000.

Fackligt måldokument. Besparingar, hög arbetsbelastning och ständigt nya strukturförändringar är några av de faktorer som bidragit till den dåliga arbetsmiljön, menar de fyra facken på SU: Vårdförbundet, SACO, Kommunal och SKTF. De har enats om ett fackligt handlingsprogram inför 2000-talet:
Värdig vård och värdiga arbeten. Facken ska arbeta för att få ledning och politiker att inse arbetsmiljöproblemen så att en rimlig och värdig arbetssituation kan skapas och personalen orkar arbeta till 65 år. De vill också att Sahlgrenska universitetssjukhuset får klara besked från politikerna om vilka prioriteringar som ska göras och om vilken sjukvård som ska erbjudas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida