Fem tips?för jämlik hälsa

Grundläggande. Alla har rätt till hälsa. Men ?hur ska klyftorna utjämnas? Vi tipsar regeringen om vilka åtgärder som behövs för en jämlik hälsa.

7 september 2016

i är alla olika — med olika behov och resurser, i olika livssammanhang. Men vi har samma värde som människor och samma rätt till hälsa. Jämlik hälsa innebär att varje person får möjlighet att uppnå hälsa utifrån sin unika situation. Även om du är allvarligt sjuk eller har en funktionsnedsättning så har du rätt till hälsa. ?För oss i Vårdförbundet är jämlik hälsa det självklara målet för vården. Alla vi som dagligen möter människor med olika hälsoproblem vet hur viktig den grundläggande hälsan är för hela livskvaliteten och för att vardagen ska fungera.??Jämlik hälsa har också uttalats som ett mål för regeringen. En särskild kommission har tillsatts för att minska hälsoklyftorna i samhället. Här kommer några tips från 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor till kommissionen och regeringen:?1. Inför personcentrerad vård och ett personcentrerat förhållningssätt i alla samhällsfunktioner. Varje persons särskilda livssituation måste vara utgångspunkten för all vård och omsorg och allt socialt arbete. Annars kan hälsan aldrig bli jämlik. ?2. Se till att vi som arbetar med hälsa, vård och omsorg har ett hållbart yrkesliv. Om arbetsmiljön gör oss sjuka av stress, och våra arbetsvillkor gör oss utslitna och arga så har vi inga förutsättningar att bidra till en positiv hälsoutveckling i befolkningen.?3. Integrera det hälsofrämjande arbetet i all vård och omsorg. I stället för att vänta på att befolkningen söker vård kan en tydligt hälsofrämjande och mer uppsökande verksamhet stärka människors hälsa, öka livskvalitet och avlasta vården. ?4. Satsa särskilt på hälsofrämjande insatser för de äldre och mest sjuka. Små insatser kan ge stora resultat för den som lever med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.?5. Utöka samarbetet mellan olika delar av samhället för att vård och hälsoinsatser ska hålla samman för varje person. Jämlik hälsa kräver helhetstänk och gemensamt samhällsansvar. Ingen ska behöva hamna mellan stolarna eller bli hänvisad fram och tillbaka. ??Jag ser att medlemmar i Vårdförbundet på många sätt är samhällets främsta företrädare för jämlik hälsa. Ta varje chans som ges att påverka politiker och beslutsfattare där du bor. Bjud in till arbetsplatsbesök, visa goda exempel och gör din röst hörd för en jämlik hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida