Fem vacciner i samma spruta

9 augusti 1999

Läkemedelsverket har godkänt ett nytt kombinationsvaccin Infanrix-polio+Hib som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hemofilus influenze typ B, som kan orsaka hjärnhinneinflammation. Alla fem vacciner ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Barnen har tidigare fått två olika sprutor vid tre, fem och tolv månaders ålder. Nu räcker det att ge en spruta per tillfälle, vilket minskar oro och påfrestning för både barn och föräldrar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida