Feministisk avhandling om kvinnors hälsa

13 januari 1997

Den första svenska avhandlingen i psykologi med feministisk vinkling, kallade opponenten Heléne Thomssons doktorsavhandling om kvinnors hälsa och välbefinnande. Arbetet är indelat i fem studier, där den första, Priset för anpassning (som vi skrev om i Vårdfacket nr 6/96), är den mest uppmärksammade. Undersökningen bygger på intervjuer av 50 kvinnor anställda i vården och tar bland annat upp hur män och kvinnor hjälps åt att dölja kvinnors underordning.

Den andra studien handlar om motion, den tredje om kvinnors alkoholvanor, den fjärde om rökning bland kvinnor och den femte om stress på arbetet och hemma. Doktorsavhandlingen i ämnet psykologi heter Women´s opportunities for well-being – Studies of women´s work, leisure and health-related behaviour patterns.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida