Fernvall ordförande för 24-timmarsdelegationen

I dag utsågs Vårdförbundets ordförande att leda en delegation som ska göra svenska myndigheter mer tillgängliga.

24 september 2003

Delegationen som Eva Fernvall utsetts till ordförande för har som främsta uppgift att driva på utvecklingen av ”24-timmarsmyndigheten” – ett begrepp som syftar på att myndigheterna ska vara tillgängliga dygnet runt. Övriga ledamöter kommer att vara företrädare för stat, kommun, landsting, forskarvärlden och näringslivet. Vilka dessa personer blir har ännu inte bestämts. 

– Det här är ett spännande område och det ligger nära de diskussioner som Vårdförbundet har haft när det gäller att öka sjukvårdens tillgänglighet. Jag är själv intresserad av att få bort stuprören i vården som gör att människor har svårt att hitta information och att förstå hur sjukvårdssystemet fungerar, säger Eva Fernvall.

24-timmarsdelegationen sorterar under finansdepartementet och ska arbeta fram till hösten 2006. Biträdande finansminister, Gunnar Lund, som utsåg Eva Fernvall till ordförande, tror att hon kommer att vara en stor tillgång när det gäller att driva på utvecklingen av elektroniska tjänster i offentlig sektor.

– Det vi först ska göra är att kartlägga vilka projekt som redan är på gång. Vissa myndigheter, till exempel Riksskatteverket, har kommit väldigt långt. I första hand ska vi arbeta åtgärdsinriktad och stötta de projekt som pågår, men vi kommer även att starta nya kompletterande projekt, säger Eva Fernvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida