Feta barn fattigare

Barns fetma påverkas av vilken samhällsklass de tillhör. 5,5 procent av nioåringarna från välbärgade familjer är överviktiga medan motsvarande siffra i de fattiga familjerna är drygt 29 procent.

5 juni 2003

Det här visar en ny studie som gjorts i Stockholms län. 416 tredjeklassare har fått föra dagbok över vad, när och hur de äter. I fattigare områden äter barnen mindre grönsaker, dricker mer fet mjölk och äter oftare snabbmat till middag. Dessutom gör de det oftare ensamma.

Skolan utjämnar skillnader

När det gäller fysisk aktivitet är skillnaden mellan fattig och rik också tydlig. Barn från välbärgade områden deltar oftare i organiserad fysisk aktivitet efter skoltid.

Däremot är barnen lika aktiva i skolgymnastiken men skolan är inte bara en utjämnande faktor när det gäller fysisk aktivitet. Även skollunchen äts i lika hög grad av barn från alla typer av områden. 95 procent av barnen äter skollunch.

Fel om frukost

Undersökningen sätter även på skam den gamla myten om att många barn hoppar över frukosten. Nästan alla barn äter frukost, oavsett samhällsklass.

Men när det gäller middagar hemma syns en tydlig skillnad. Bara två procent  av de välbärgade barnen har hoppat över middagen någon av de tre undersökningsdagarna mot 17 procent i den fattigaste gruppen.

– Eftersom tidigare undersökningar visat att den som är överviktig vid sju års ålder löper en 80-procentig risk att förbli överviktig livet igenom är resultaten värda att ta på allvar, menar Eva Callmar. Hon är enhetschef vid centrum för näringslära som ligger bakom undersökningen.

Eva Callmar efterlyser ett kraftfullt förebyggande arbete som startar innan barnen börjar skolan och hon får medhåll av sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm, Birgitta Sevefjord.

– Det här visar att arbetet med att främja hälsosam mat och fysisk aktivitet måste börja redan på barnavårdscentralen och i förskolan, säger Birgitta Sevefjord.

Men Stockholms stads skolöverläkare Görel Bråkenhielm är inte imponerad av vad politikerna säger.

? Det finns så mycket fina ord i lagar och motioner, men vi på gräsrotsnivå längtar efter att få möjlighet att genomföra det vi redan vet skulle ha effekt, till exempel att utöka skolgymnastiken.

Alla bostadsområden i Stockholms län har bedömts efter inkomst och i undersökningen har man studerat  lika många barn från de mycket välbärgade områden som från de mycket resursfattiga.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida