Barns hälsa

Barns viktkurva går att förutsäga

Barns viktkurva går att förutsäga
Rönen i den nya studien gör det lättare att förebygga fetma, anser Susann Regber. Foto: Magnus Karlsson

Barns framtida viktkurva kan förutsägas genom mätning av längd och vikt vid ett och fem års ålder. Kunskapen kan användas för att förebygga övervikt och fetma.

22 december 2016

En ny europeisk studie, där hälsan hos barn från åtta olika länder har kartlagts, visar att det går att se vilka barn som riskerar att bli överviktiga eller feta genom att mäta BMI-utvecklingen vid ett och fem års ålder.

– Kunskapen är användbar i praktiken på så sätt att sjuksköterskor och läkare på barnavårdscentraler kan utgå från hur barnens BMI-kurva kan komma att utvecklas. Därmed finns ett objektivt verktyg som kan användas i det förebyggande arbetet, säger Susann Regber, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad.

Hon är ingår i det europeiska forskarlag som nyligen publicerade studien där de har använt uppgifter om längd och vikt från drygt 4 700 barn, från födsel och upp till åtta år. 1 800 svenska barn har ingått i studien och minst fyra mätningar har gjorts på varje barn. Totalt har nästan 38 000 mätningar genomförts.

I studien ingår barn med undervikt, normalvikt, övervikt och fetma.

Saknar topp och dipp

Barn har vanligtvis en topp i sin BMI-utveckling vid nio månaders ålder och en nedgång vid sex års ålder. Enligt studien har barn som varken har en sådan uppgång eller nedgång större risk att utveckla ett BMI som ligger över genomsnittet. Forskarna drar slutsatsen att framtida vikt kan förutsägas genom mätningar vid ett respektive fem års ålder.

– Barn med fetma får olika problem med hälsan redan i barndomen. Högt blodtryck och diabetes kan till exempel debutera redan i tonåren eller hos unga vuxna i stället för i medelåldern eller senare. Det är viktigt att förhindra sådana hälsoproblem, säger Susann Regber.

Fakta

Studien heter The identification and prevention of dietary and lifestyle - induced health effects in children and infants, IDEFICS. Den har finansierats av EU:s sjätte ramprogram och har publicerats i International Journal of Obesity.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida