Fetma & övervikt

Ur innehållet i Vårdfackets temabilaga om Fetma & övervikt, som du kan beställa genom att klicka på länken till höger.

7 mars 2005

Fetma största riskfaktorn för gravida kvinnor
Övervikt och fetma är ur ett folkhälsoperspektiv sannolikt den viktigaste riskfaktorn under graviditeten i dag.

»Barnmorskorna behöver mer kunskap om näringsbehov«
För att kunna bistå överviktiga och feta gravida kvinnor behöver barnmorskan på mödravården mer kunskap, enhetliga viktrekommendationer och riktlinjer samt inte minst tid.

Få gravida tackar nej när de erbjuds hjälp
På kvinnohälsan i Linköping, Åtvidaberg och Kisa tas krafttag för att hjälpa feta gravida kvinnor.

Viktökning under graviditet ger bestående övervikt
Kvinnor som går upp mycket i vikt under graviditeten fortsätter att göra det även senare. Stor viktökning under graviditeten ökar också risken för att drabbas av metabolt syndrom senare i livet.

Barnfetma allvarligare än vad forskarna trott
Fetma får mycket allvarligare konsekvenser för barn än vad forskarna trodde för bara några år sedan. I dag vet man att en halv köttbulle för mycket om dagen räcker för att ett barn ska riskera att utveckla övervikt.

Starkt genetiskt inslag styr fetmautvecklingen
Barn till feta föräldrar löper tjugo gånger större risk att utveckla fetma som vuxna jämfört med barn till normalviktiga föräldrar. Men bara om det är de biologiska föräldrarna som är feta.

Vanligt med metodfel
Att forska kring fetma och övervikt är inte alldeles enkelt. Forskningen är behäftad med metodproblem som om kan leda till fel slutsatser om de inte hanteras varligt.

Fetmaepidemin kan hejdas visar senare års forskning
Även om det är svårt går det att hejda ökningen av fetma bland befolkningen. Det visar senare års forskning som presenteras i en rapport från sbu, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Fettet så mycket viktigare än att bara vara energigivare
Kroppens fettceller är inte bara förråd där fett lagras och används efter behov. Fettväven är i sig ett organ som med finstämda, biokemiska mekanismer hjälper till att reglera kroppens energitillstånd.

Nyupptäckta fettreceptorer ger fettet en ny betydelse
Ny forskning visar att fett spelar en betydligt mer aktiv roll än vad som tidigare varit känt. Fetterna fungerar som signalsubstanser för kroppens fettreceptorer. Bland annat i hjärnan och hjärtat.

På röntgen avslöjas var det farliga fettet sitter
Kroppsfettets fördelning i de olika fettdepåerna har stor betydelse för hälsorisken. På Sahlgrenska Akademin i Göteborg används datortomografi för att lokalisera fettvävnad.

På de allra fetaste biter bara operation
Ingen annan metod ger så goda resultat på allvarlig fetma som operation. Långsiktigt väger patienterna betydligt mindre jämfört med dem som behandlats med konventionella metoder. De har bättre fysik och lider av färre riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar.

När kilona försvinner höjs livskvaliteten
Personer med allvarlig fetma har ett lika lågt psykiskt välbefinnande som patienter med obotlig cancer. Ju mer de går ner i vikt och ju längre de lyckas behålla viktnedgången, desto bättre livskvalitet får de.

Fettreduktion i bukhålan optimerar fetmakirurgin
Män som genomgått en gastric banding-operation fördubblar sin viktreduktion och får bättre metabol profil om de också genomgår en omentektomi, en operation där fett på bukhinnan avlägsnas.

Gastric bypass ger bäst resultat
Valet av operationsmetod har stor betydelse för resultatet. Det visar Torsten Olbers, kirurg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, i en ny doktorsavhandling.

Helhetssyn efterlyses på gastric bypass-patienter
Patienter som genomgått en gastric bypass-operation lyckas bättre med viktminskningen om de får psykosocialt stöd och möjlighet att träffa andra i samma situation.

Nya vanor viktigt efter operationen
Gastric bypass-operationen är bara en del i ett helhetskoncept. Den stora omställningen börjar efteråt.

Motivation och egenansvar ett måste för lyckad behandling
Det är viktigt att individen själv tar ansvar för att skapa så bra förutsättningar för viktnedgången som möjligt.

Vanlig bantning inte helt fel
Generellt sett är det inget fel med att då och då banta bort några kilon. Men för vissa kan olika specialdieter vara direkt farliga.

Individuell behandling ger resultat ? i grupp
Utvecklingen går framåt. Från att enbart ha blivit vägda och medicinerade börjar patienter som lider av fetma ses som aktiva medaktörer i behandlingen.

Problem med känslor förklarar en del
Orsakerna till fetma är många och personer med fetma uppvisar ofta en komplicerad psykologisk bild. Men psykologiska tester visar att det i huvudsak finns två grupper av feta: de med en känslomässig problematik och de med en livsstilsproblematik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida