Fetma

7 september 1998

Författare Teis Andersen, Aila Rissanen, Stephan Rössner (red)
Titel Fetma/fedme – en nordisk lärobok
372 sidor
Förlag Studentlitteratur 1998.
Cirkapris 521 kronor
ISBN 91-44-00296-3

Överallt i världen ökar andelen människor som kan betraktas som feta. Fetma måste ses som en kronisk sjukdom jämförbar med reumatism eller astma, säger författarna som är fetmaforskare från Sverige, Danmark och Finland. De anser att det är självklart att kraftigt överviktiga människor ska ha samma rätt till ett professionellt omhändertagande och bedömning utan fördomar som människor med andra sjukdomar. Fetman ökar starkt riskerna att drabbas av åldersdiabetes, hjärt-kärlsjukdom och ledsjukdomar. Ny forskning visar att vissa former av fetma har en tydlig hormonell förklaring. Studier på möss gjorde att forskaren Jeffrey Friedman 1994 upptäckte ett nytt hormon, kallat leptin, som enbart produceras av fettceller.
Senare års forskning har givit nya läkemedel mot fetma med olika verkningsmekanismer. Så kallade lipashämmare minskar upptaget av fett i mag-tarmkanalen. Andra läkemedel ökar nedbrytningen av fett eller påverkar de transmittorsubstanser i centrala nervsystemet som har med aptitreglering att göra. Fortfarande är arbetet med livsstilsändringar centralt. Det handlar om magrare mat och regelbunden motion. Att behandla fetma kräver tvärprofessionella insatser av sjuksköterskor, läkare, dietister, psykologer, sjukgymnaster med flera.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida