Fetman oroar regeringen

9 augusti 2004

Regeringen är orolig för den ökade fetman och har givit Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram underlag till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har med sin rapport om fetma bidragit till oron och kommer att ingå i nätverket som arbetar med handlingsplanen. Den ska vara klar den sista december i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida