Fett på benen minskar risk för hjärt-kärlsjukdom

7 mars 2005

Den minskade risken för hjärt-kärlsjukdom hos personer med smal midja och bred höft förklaras till stor del av ökad fettmassa på benen, enligt en japansk studie.

Den gällde 1 249 män och 3 007 kvinnor som deltog i en hälsokontroll. Forskarna konstaterar att det inte finns någon säker förklaring till sambandet, men spekulerar i att det kan vara skillnader i ämnesomsättning mellan fettvävnad i olika delar av kroppen som ligger bakom.

Källa: Journal of Internal Medicine 2005;257:194-200

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida