Fick bort kön till läkarmottagningen

Det behövdes inte några stora insatser för att få ned väntetiderna till endokrin- och diabetescentrum vid Centralsjukhuset i Karlstad. Att anpassa tiderna efter patienternas önskemål är en av de saker som gett effekt.

7 mars 2005

Sedan ett år tillbaka har landstinget i Värmland genomfört olika projekt för att öka tillgängligheten för patienterna. Under temat ?Bättre flyt? har åtta olika verksamheter med tvärprofessionella team från kommuner och landsting varit med i projektet.

En av dem är endokrin- och diabetescentrum på Centralsjukhuset. Där riktade man in sig på att korta väntetiderna till läkarmottagningen och lyckades få ned antalet patienter som inte fått tid hos läkaren inom utsatt tid från 180 till 0.

Flera små förändringar

Man jobbade med små förändringar som att inventera när patienterna ville komma. Patienterna informerades också skriftligt om hur de kunde förbereda sig inför läkarbesöket. De uppmanades också att lämna återbud i god tid.

Men kanske viktigare är att man har anställt en extra sjuksköterska och därmed kunnat avlasta läkarmottagningen.

? Ett huvudsyfte med att delta i det här projektet var att lära sig metodiken som går ut på att göra små förändringar i liten skala innan man genomför de större förändringarna, berättar Leif Bryntesson, avdelningschef och diabetessjuksköterska.

Fortsätter med metoden

På endokrin- och diabetescentrum fortsätter därför personalen att använda sig av metodiken, kallad Plan Do Study Act, PDSA, när dokumentationen på sjuksköterskemottagningen ska förändras. Även när scheman ses över använder man sig av metoden att först genomföra förändringen i liten skala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida