Fick fast tjänst tidigare än väntat

4 maj 1998

UPPSALA. Den 1 januari år 2000 har alla som vikarierat minst tre år under den senaste femårsperioden rätt till tillsvidareanställning. I Uppsala väljer man dock att redan nu anställa vikarier enligt den regeln. Det gäller inom Vårdförbundets, Kommunals och Kommunaltjänstemannaförbundets områden, däremot inte för läkare. Därmed fick 23 av Vårdförbundets medlemmar  fast tjänst den 1 april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida