Fick inte träffa läkare trots remiss och svåra smärtor

Trots att mannen hade en remiss ställd till en läkare med sig till vårdcentralen kontaktade distriktssköterskan aldrig läkare. Mannen fick därför inte den vård och behandling som han behövde.

5 juni 2000

Den 66-årige mannen led av prostatacancer med skelettmetastaser. Han var inskriven på primärvårdens avancerade hemsjukvård (pah) men var på sitt sommarställe då han fick svår värk.

Mannen hade ordination på morfintabletter mot smärta, men trots extra tabletter släppte inte värken. Hustrun körde honom därför till närmaste vårdcentral.

66-åringen hade en remiss från hemortens pah med sig till vårdcentralen. Den var ställd till vederbörande läkare, med telefonnummer till pah och uppmaning till kontakt dygnet runt vid pro-blem.

Patienten fick aldrig träffa någon läkare på vårdcentralen. Däremot pratade han med tre olika distriktssköterskor och fick två morfininjektioner med omkring två timmars mellanrum innan han vid lunchtid återvände till sommarstugan.

Mannen somnade efter någon timme. Då hustrun väckte honom ett par timmar senare var han totalförlamad från midjan och neråt och hade svårt att kissa. Hustrun kontaktade distriktssköterskan som uppmanade henne att kontakta pah på hemorten, som i sin tur rådde henne att ringa efter en ambulans.

Ambulansen körde honom till akutmottagningen på närmaste lasarett, där man upptäckte en skelettmetastas som tryckte mot ryggkotan.

Han fördes vidare i ambulans till sitt hemsjukhus för vård

Mannen anmälde personalen på vårdcentralen till ansvarsnämnden för det bemötande och den brist på omhändertagande han fått.

Han hävdar att en sjuksköterska på vårdcentralen meddelat hustrun att man inte tog emot remissen, utan hänvisade till distriktssköterskemottagningen trots att hustrun påpekade att remissen skulle tas emot av en läkare, och trots att hon bad sjuksköterskan att ringa pah.

Hustrun fick själv ombesörja kontakterna med pah och se till att ett fax med ordination sändes från en av läkarna där, vilket tog sin tid.

Ingen tog någon notis om hennes man eller frågade hur han mådde under de tre timmar som han vistades på vårdcentralen.

Ansvarsnämnden begärde in yttrande från de tre distriktssköterskor som mannen och hans hustru varit i kontakt med. Den sjuksköterska som tog emot paret på vårdcentralen tillbakavisar alla anklagelser och hävdar att hon tagit kontakt med mannens läkare.

Ansvarsnämnden anser att den mottagande distriktssköterskan inte själv tagit reda på hur patienten mådde, varför han tagit extra morfin, eller om det morfin han fick på vårdcentralen hjälpte:

Trots remiss ordnade hon ingen läkarkontakt, vilket ledde till att orsaken till mannens smärtor inte undersöktes och han fick inte den vård och behandling som hans tillstånd krävde. Nämnden ger därför distriktssjuksköterskan en erinran. De två andra anmälda distriktssköterskornas agerande har nämnden ingenting att invända emot.

Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 1704/99:a5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida