Fick inte veta att sonen opererades

Sjuksköterskan ville inte oroa föräldrarna på natten då den blindtarmsopererade sonen omopererades för tarmvred. Och på morgonen glömde hon att ringa dem.

4 mars 2002

En 18-åring kom in till akutmottagningen för magont, skickades hem efter laxering, men återkom dagen därpå och las in för observation. Hans smärtor hade blivit värre, han mådde illa, hade kräkts, hade svårt att kissa och hade dessutom fått feber. Sent på kvällen misstänkte den jourhavande läkaren blindtarmsinflammation och kontaktade sin bakjour som förordade intravenös antibiotikabehandling och operation morgonen därpå.

Nästa dag försenades operationen och när den genomfördes vid elvatiden visade det sig att blindtarmen hade spruckit och var hade runnit ut i buken. Efterförloppet komplicerades av tarmvred som krävde två omoperationer.

Pojken anmälde de två läkarna för felbehandling och en sjuksköterska för utebliven information. Han ansåg att det tog för lång tid innan han opererades, att läkaren som hade bakjour borde ha kommit till sjukhuset, och att hans föräldrar borde ha fått veta att han skulle opereras akut för tarmvred på natten, tre dagar efter blindtarmsoperationen.

Den jourhavande läkaren skrev i sitt yttrande att han, till skillnad från bakjouren, ansåg att pojken borde opereras på kvällen. Han ordinerade intravenös antibiotikabehandling och kontaktade operationsavdelningen för planering av operation morgonen därpå. På morgonen rapporterade han till kollegerna på kirurgkliniken och påpekade att pojken borde opereras snarast.

Överläkaren uppgav i sitt yttrande att ingenting talade för bukhinneinflammation på kvällen och att den behandling han ordinerade följde klinikens rutiner. Sjuksköterskan förklarade att hon inte ville ringa föräldrarna mitt i natten då pojken blev sämre och läkarna beslutade om en ny operation. Morgonen därpå fick hon så mycket att göra att hon glömde ringa.

Ansvarsnämnden skriver att blindtarmsinflammation i inledningsskedet kan vara svår att diagnosticera. Det är därför inte konstigt att man inte misstänkte det vid 18-åringens första akutbesök, eller ens dagen därpå då han på grund av feber och försämrat tillstånd las in på sjukhuset för observation.

Vid elvatiden på kvällen var pojken mycket öm i buken och febern var 39,4 grader.

Det är märkligt att inte bakjouren kom till samma slutsats som st-läkaren – att operera för en misstänkt blindtarmsinflammation, hävdar nämnden. Diagnosen torde ha varit uppenbar.

Att bara behandla med antibiotika kan övervägas i lindriga fall av misstänkt blindtarmsinflammation, men var inte korrekt här. Överläkaren som hade bakjour borde själv ha undersökt pojken eller beslutat om akut operation.

Med en tidigare operation hade risken minskat för de komplikationer som senare uppstod, anser nämnden, och ger överläkaren en varning.

Nämnden kritiserar sjuksköterskan för att hon glömde att ringa pojkens föräldrar och berätta att han skulle opereras för tarmvred, men anser inte att hennes glömska bör leda till någon disciplinpåföljd. Överläkaren har överklagat beslutet (HSAN 343/01:b5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida