Fick kortare arbetstid

7 september 1998

VÄRMLAND. Vårdfacket berättade i nummer 4 om ett projekt med rotationsschema på en nattöppen uppvakningsavdelning i Karlstad, NUVA, och hur arbetsgivaren mot de anställdas vilja utökade arbetstiden till 40 timmar. Vid en förhandling i mitten av augusti gick arbetsgivaren med på att under projekttiden sänka arbetstiden till 38,25 timmar i veckan. Samtidigt kom Vårdförbundet och sjukhuset överens om att medlemmarna på hela anestesikliniken ska kunna ta ut några timmar i veckan för kompetensutveckling på arbetstid, om det finns tid för detta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida