Fick skadestånd för missat chefsjobb

Två manliga sjuksköterskor har fått skadestånd eftersom arbetsgivaren brutit mot jämställdhetslagen.

9 april 2001

När tjänsten som vårdenhetschef vid en klinik i Västra Götaland annonserades ut fanns två manliga sjuksköterskor bland de sökande. Den ene hade tidigare haft en chefstjänst på samma klinik och den andre hade vikarierat för honom.

Arbetsgivaren valde dock att tillsätta en kvinnlig sjuksköterska som vårdenhetschef.

Vårdförbundet begärde då en förhandling eftersom man ansåg att båda männen var mer kvalificerade. Den lokala förhandlingen slutade i oenighet – arbetsgivaren ansåg inte att något fel begåtts.

I den centrala förhandlingen höll Landstingsförbundet med Vårdförbundet om att kvinnan inte var lika kvalificerad.

– Jämfört med den som tidigare haft en chefstjänst hade hon färre tjänsteår och saknade hans chefserfarenhet. Hon hade inte heller den vidareutbildning inom området som han hade. Faktum är att hon inte uppfyllde de formella krav som fanns i annonsen, säger Vårdförbundets jurist Carl Falck.

Den centrala förhandlingen slutade med att den man som tidigare varit chef får 40 000 kronor i skadestånd och den som vikarierat för honom 10 000 kronor för att arbetsgivaren brutit mot jämställdhetslagen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida