Filippinska sjuksköterskor väljer Storbritannien

14 maj 2001

Det har skett en dramatisk ökning av antalet filippinska sjuksköterskor i Storbritannien. Det visar den senaste statistiken över inflödet. Medan rekryteringen av sjuksköterskor från ölandet mellan Japan och Indonesien under 1990-talet legat på strax under 200 varje år började antalet öka 1997. Då registrerades 313 filippinska sjuksköterskor av UKCC, som registrerar sjuksköterskor som arbetar i Storbritannien. Året därpå kom 972 och 1999 inte mindre än 5 643 filippinska sjuksköterskor till Storbritannien.

Näst största invandringsgrupp 1999 var sydafrikanska sjuksköterskor. De var ungefär hälften så många.

Samtidigt har Storbritannien förlorat en stor rekryteringsbas: Irland. Tidigare flyttade irländska sjuksköterskor till England. Nu har flyttströmmen vänt och många irländska sjuksköterskor flyttar hem. Där träffar de ett ökande antal immigranter från – just det: Filippinerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida