Filips vård i modellen

13 maj 2002

Filip är en 13-årig, fotbollsspelande pojke. Efter en träning drabbas han av ett krampanfall. Tränaren blev orolig och kontaktade mamman. Filip skjutsas i ambulans till närvårdens akutmottagning. Där tas han och mamma Eva emot av sjuksköterskan Anders.

Denne säger att Filip kan ha gått igenom ett epileptiskt anfall, men att krampanfall inte är 0vanliga.

På patientdatorn besvarar mamma Eva ett antal frågor om Filips hälsotillstånd. Anders, som blir familjens lots under vårdtiden, kontaktar den neurolog som närvården samarbetar med. Filip får tid på hennes mottagning redan nästa dag. På Internet hittar Eva information som säger att det som drabbat Filip kan vara allt från livshotande till ofarligt.

– – –

Nästa morgon tas Eva och Filip emot av Märit som är sjuksköterska inom den högspecialiserade vården. Hon pratar med dem en stund, ställer några frågor och säger att de inte kommer att behöva vänta mer än ett par minuter.

Neurologen de träffar, Annika, är en kvinna i 45-årsåldern. Hon inger Eva förtroende och försäkrar att det som skett troligen är en engångsföreteelse. Barn kan uppleva krampanfall av detta slag utan att det behöver upprepas. När Filip berättar om den återkommande huvudvärken och det tidigare anfallet vill dock läkaren titta närmare på saken och rekommenderar att Filip genomgår en undersökning (EEG).

– – –

Filip genomgår undersökningen efter några veckor. Familjen får mängder med information, nästan för mycket, men sjuksköterskan Märit guidar dem genom denna nästan ogenomträngliga informationsmassa. Undersökningen visar att Filip drabbats av att ett blodkärl i hjärnan är missbildat.

– – –

Av vad personalen på sjukhuset berättar förstår familjen att den arteriovenösa missbildningen (AVM) kan behandlas på olika sätt./—/Familjen har vid det laget en god förståelse för de alternativ som står till buds och delar uppfattningen att strålkirurgi vore en lämplig behandling. Eva tar fram data ur kvalitetsindex på nätet och familjen beslutar tillsammans vilken klinik som de helst vill ska utföra behandlingen.

– – –

Behandlingen genomförs vid den enhet familjen valt ut. Närvården sköter eftervården. Skolsköterskan erbjuder sig att vara Filips fortsatta kontakt med vårdteamet. Filips avm utplånas utan att lämna några men efter sig. Filip kan börja träna fotboll igen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida