Filosofi

Ett flygplan och en tumör

2 november 1998

Författare Georg Klein
Titel Korpens blick
331 sidor
Förlag Albert Bonnier 1998.
Cirkapris 292 kronor
ISBN 91-0056-644-6.

I augusti 1983 var det koreanska passagerarplanet KE007 på väg från USA till Japan när det sköts ner av ett sovjetiskt jaktplan då det befann sig över ”absolut förbjudet” sovjetiskt territorium. Medan den sovjetiska militären förklarade att man ingripit mot en välplanerad spionoperation som dirigerats från USA och Japan, talade USAs president Ronald Reagan om ”ett planerat statligt terroristdåd”. Georg Klein beskriver i sin bok
Korpens blick vad som egentligen hände, hur det ena misstaget avlöste det andra, tills planet var långt ur kurs och verkligen befann sig i ”förbjudet luftrum”.
Sådant händer inte ofta. Men det händer. Georg Klein jämför händelseutvecklingen för KE007 med hur en tumörcell utvecklas, hur den ena mutationen följer på den andra tills de fem, sex eller sju mutationer inträffat som fordras för att cellen ska – liksom KE007 – komma ur kurs så kapitalt att en katastrof är oundviklig.
Det är en kedja av tillfälligheter som leder till att flygplanet skjuts ner och att cancertumören får fäste. Men på samma sätt kan man också beskriva ett samhälles utveckling mot fred och demokrati som resultatet av en serie tillfälligheter. En samhällsbyggnad är en organisk tillväxt av tillfälligheter, skriver Georg Klein, inte ett ingenjörsbygge där man i förväg kunnat räkna ut hur byggstenarna skulle läggas för att allt skulle bli rätt.
I Korpens blick filosoferar den ungerskfödde Georg Klein över forskarens ansvar och forskningens roll i samhället. Naturvetenskapen kan, anser han, komma fram till en giltig och hållbar kunskap om den värld vi lever i.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida