Filosofi

2 oktober 2000

Författare Louise Minerva Frostegren
Titel Genom döden.
191 sidor
Förlag Prisma 2000
Cirkapris 221 kronor
ISBN 91-5183-767-6.

Alla måste dö, ändå avskärmar vi oss i det moderna samhället från döden så att vi nästan inte vet att den finns. Det här gäller naturligtvis inte i sjukvården lika mycket som i resten av samhället. Men också bland vårdpersonal finns en rädsla inför döden, eller kanske snarare en oförmåga att hantera den tillsammans med dem som ska dö och de efterlevande. Författaren, som är terapeut, vill lära ut hur man kan förbereda sig inför döden – sin egen och andras – och rentav få en mer avspänd relation till det oundvikliga.

Telefonnummer till förlagen
Bokförlaget DN 08-696 84 00
Boréa 090-70 16 90
Forum 08-696 84 40
Förlagshuset Gothia 08-462 26 70
Prisma 08-769 87 50
Studentlitteratur 046-31 20 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida