Fimpa-internat med pengar från

Föreningen Sjuksköterskor mot tobak beslöt att sopa framför egen dörr och har nu ordnat rökslutarkurs för de rökande kollegerna i yrkeskåren.

10 november 1997

Visserligen är inte sjuksköterskorna den största gruppen rökare inom vården, ändå är det många av dem som röker. De röker trots att de vet hur skadligt det är och att många i sitt arbete ser de negativa effekterna av rökning.

Så här ska det inte vara, menar Sjuksköterskor mot tobak. I samband med hälso- och sjukvårdsstämman i april informerade föreningen därför om planerna på ett internat med rökavvänjning och i mitten av september deltog tio rökande sjuksköterskor från hela landet på ett en veckas långt fimpa-internat i närheten av Norrtälje. Alla tio var kvinnor, mellan 37 och 58 år och de brukade röka 15–30 cigaretter om dagen.

Föreningen stod som arrangör och pengar till internatet kom från Cancerfonden. Tanken var att deltagarna inte bara skulle sluta röka utan också att de genom ökad kunskap om tobakens skadeverkningar skulle kunna bli ett föredöme för andra.

Inger Nordström Torpenberg, med i föreningens ledning från starten för fem år sedan, ledde fimpa-internatet och hade till sin hjälp sjuksköterskor med specialkunskaper inom området. Det talades om matens betydelse, man hade mental träning och olika typer av motionsaktiviteter.

– Kursen blev lyckad. Alla tio var rökfria hela veckan och vi kommer nu att följa upp hur det går i en träff i Stockholm i november, säger Inger Nordström Torpenberg.

Hon ser gärna fler liknande internat. Intresset finns, säger hon, men pengar saknas ännu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida