Finns det ett mörkertal?

Nästan alla blir anmälda, svarar Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm. Från Skåne blir svaret: många arbetsgivare anmäler inte.

10 januari 2005

»Jag är övertygad om att vi får in flertalet av de individer där patientsäkerheten är i fara«, säger Torsten Mossberg, enhetschef för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm och på Gotland. Han tror inte att chefsläkare låter bli att anmäla personal som utgör en fara för patientsäkerheten. Däremot syns inte alla ärenden i statistiken från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, säger han.

– Ungefär 20 procent av de ärenden som kommer till vår kännedom går inte till hsan därför att det inte rör sig om sjukdom eller missbruk som påverkar personens förmåga att utöva sitt yrke.

Chefsläkare vill inte sällan få hjälp med att bedöma om en anställd har sådana problem att det påverkar arbetet. Är problemen inte så allvarliga att patientsäkerheten påverkas skriver Socialstyrelsen av ärendet efter utredning. I andra fall yrkar myndigheten på läkarundersökning och tillfällig återkallelse av legitimationen i hsan, under den tid som personens hälsa och arbetsförmåga bedöms.

Men Torsten Mossberg upplever en tveksamhet hos chefsläkare om vilka de ska anmäla till myndigheten.

– Helst vill man ha klara bevis på att någon har missbruksproblem innan man anmäler till oss. Att arbetet påverkas är ett bevis och då har det gått för långt.

Ewa Wressmark, jurist på tillsynsenheten i Skåne, säger att antalet anmälningar till Socialstyrelsen har ökat de senaste åren, men att långt ifrån alla arbetsgivare anmäler missbruk.

– Om det är ett tecken på att problemet har ökat eller på att arbetsgivarna har blivit mer uppmärksamma vet jag inte.

Hon har märkt att arbetsgivare hanterar frågor om missbruk olika, till och med inom samma sjukhus.

– I många fall gör man omfattande insatser, i andra är man omotiverat hård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida