Finns omvårdnadsperspektiv när vården ska prioriteras?

Finns omvårdnadsperspektiv när vården ska prioriteras?
Allt fler tecknar privata sjukvårdsförsäkringar, men det leder till en kluven sjukvård, varnar skribenterna. Illustration: Getty images

Tre sjuksköterskor ser tecken på en allt mer ojämlik sjukvård. Kommer omvårdnaden fram i avtal med beställare, undrar de.

4 september 2018

Alltsedan våra sjuksköterskeutbildningar har vi känt respekt inför att ge vård till människor på lika villkor efter behov. Sjukvård drivs nu alltmer av privata bolag och de med privata sjukvårdsförsäkringar är en växande grupp, i dag över 640 000, som har snabbvägar in i sjukvården.

?Men det leder till en kluven sjukvård. För många sjuka och äldre är det svårt att teckna en försäkring. Detta är inte i överensstämmelse med hälso- och sjukvårdslagen, som säger att den som är sjukast ska prioriteras. SFS nr: 2017:30 kapitel 3 1§. ?

Ekonomihistorikern John Lapidus har just kommit ut med boken Vårdstölden där han tar upp hur det allmänna subventionerar vården för de med privata försäkringar. Det sker genom att privata vårdgivare redan har hyra, el, utrustning med mera betalat via avtal för landstingspatienter och har av skattemedel utbildad och vidareutbildad personal.

?Två välfärdsmodeller håller på att utvecklas parallellt, skriver han, en för de med och en för de utan försäkring. Och tilliten till den allmänna sjukvården minskar om alla tror att det finns något bättre. ?

Politikern Filippa Reinfeldt sa 2014 att de privata försäkringarna kan leda till bristande legitimitet för den offentligt finansierade sjukvården (www.svt.se/nyheter/inrikes/fler-har-privat-sjukvardsforsakring). I SVT-inslaget sa även Göran Hägglund, dåvarande socialminister, att hans uppgift var att se till att privata sjukvårdsförsäkringar inte behövs. Nu har riksdagen tagit ett beslut om viss skatt på försäkringarna. Men starka intressegrupper verkar för att ta bort den.

??Går pengarna i vården till rätt sak? Den direkta vården har slimmats och administrationen växer. Vem värnar vår profession? Kommer omvårdnaden fram i de avtal beställare gör med vårdkoncerner? Eller finns här ett skäl till att så många i vår kår lämnar vården genom att hälso- och sjukvårdslagen inte följs och att resurser till de sjukaste minskar??Vill vi att sjukvården ska gå mot ett alltmer ojämlikt system? Vill vi att de svårast sjuka får stå tillbaka för dem som har privata vårdförsäkringar? Vart pekar den etiska kompassen?

Anna Bång, Eva Finney och Karin Lindblom
?pensionerade deltidsarbetande sjuksköterskor med specialistutbildning

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida