Fler än 30 hinner chefen inte med

12 januari 2004

Alltför många chefer har alltför många underställda, och det gäller framför allt kvinnliga chefer inom vård och omsorg. Det skriver Socialstyrelsen i en rapport om chefers arbetsbelastning. Kontrollspannet är brett kallas det när en chef ansvarar för många underställda. Ett brett kontrollspann innebär stora möjligheter till självständigt arbete för de anställda, men minskar chefens möjligheter att stödja dem. En chef inom vård och omsorg med personalansvar för mer än 30 personer har inte tid att uppfylla alla krav som ställs, konstaterar Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida