Fler anmäler mobbning

Under 2010 anmäldes 635 arbetsskador på grund ?av mobbning, eller kränkande särbehandling. ?Sedan dess har anmälningarna nästan fördubblats.

2 november 2016

Mest utsatta är anställda inom de kvinnodominerade branscherna – vård, skola och omsorg. Där har arbetsskador och arbetssjukdomar som beror på organisatoriska eller sociala faktorer ökat med 83 procent under de senaste fem åren. Det innebär att den psykiska ohälsan har gått om belastningsskadorna och blivit den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdom.?

Arbetsskador kan innebära både arbetsolycksfall och arbetssjukdomar och arbetsgivare har skyldighet att anmäla dem till Försäkringskassan. Uppgifterna här bygger på siffror från Arbetsmiljö­verket, vars uppgift är att föra statistik för att kunna följa utvecklingen av antalet anmälningar.?

Den statistik vi har sammanställt gäller enbart anmälningar av kränkande särbehandling.


Anmälda fall av arbetssjukdom orsakad av kränkande särbehandling (kränkning, mobbning, trakasserier och utfrysning)

 • 2011: 727
 • 2012: 695
 • 2013: 887
 • 2014: 1 164
 • 2015: 1 160


Antal anmälningar:

Arbetssjukdomar 2015

 • Kränkande särbehandling: 1 160
 • Totalt: 12 141

Kränkande särbehandling 2011-2015

 • Inom vård- och omsorgsyrken: 2 301
 • Inom alla yrken: 4 633

Arbetssjukdomar till följd av problem i relationerna med kolleger och överordnade 2011-2015

 • Problem med kolleger 2 179
 • Problem med chefen: 2 476
 • Totalt: 4 655

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida