Fler bensköra än väntat i ny studie

Bara var tionde kvinna mellan 50 och 75 år som behandlades för benbrott i Lund förra året hade normal bentäthet. Det visar en färsk studie vid Universitetssjukhuset i Lund.

På ortopeden i Lund har man det senaste året screenat alla patienter mellan 50 och 75 år som har sökt till akuten med frakturer på handled, överarm, höft eller kotor.

De som hade drabbats av frakturer efter fall på plan mark (lågenergifrakturer) informerades av forskningssjuksköterskan Ulla-Britt Ohlsson om att brottet kunde bero på benskörhet. De som ville fick tillsammans med henne gå igenom en enkät över riskfaktorer för benskörhet.

Erbjuds bentäthetsmätning

Patienter som visade sig ligga i riskzonen för benskörhet erbjöds en bentäthetsmätning. Till riskfaktorerna hör rökning, längre cortisonbehandling, viktpendling eller minskning, en mor som drabbats, tidig menopaus och minskad längd.

– Av de 291 som tackade ja till mätningen har vi fått resultat från 247. Det visade sig att bara 15 procent hade normal bentäthet. 45 procent hade osteopeni (början till benskörhet) och 40 procent hade manifest osteoporos (benskörhet) enligt de kriterier som världshälsoorganisationen WHO har ställt upp, berättar Ulla-Britt Ohlsson.

Patienter med osteopeni eller osteoporos får sedan ett brev från ortopedläkaren Jörgen Åstrand, ansvarig för studien. Där får de besked om mätningen, råd om medicinering och uppmaning om att söka upp sin disktriktsläkare för vidare behandling.

70 000 frakturer per år

Benskörhet orsakar 70 000 frakturer om året i Sverige, av dem är 18 000 höftfrakturer. Var tredje kvinna mellan 75 och 79 år är drabbad av osteoporos i höften, enligt SBUs (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport Osteoporos – prevention, diagnostik och behandling. Antalet fall stiger i takt med att vi blir äldre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida