Fler blir allergiska vid höga pollenhalter

Vad som är orsaken till att vissa människor blir allergiska mot pollen, eller andra allergen, är det ännu ingen som vet. Men forskning tyder på att antalet allergiker ökar under år med höga halter av pollen i luften.

Våren 1993 uppmättes i Storstockholm de högsta halterna av björkpollen i luften på flera decennier. Vårarna 1992 och 1994 var björkpollenhalterna låga.

Anne Kihlström, överläkare och chef för barnallergi-mottagningen på Huddinge universitetssjukhus utanför Stockholm, blev nyfiken på vad de extremt höga pollenvärdena under 1993 kunde innebära ur allergisynpunkt.

Blev barn som föddes, eller var på väg att födas, under den här perioden mer benägna för att utveckla pollenallergi? Eller fick de extra motståndskraft?

1 000 barn testades
Cirka 1 000 barn i sydvästra Stockholm valdes slumpmässigt ut för att allergitestas vid knappt fem års ålder. De delades in i fem grupper. De som var födda våren 1992, 1993 och 1994 samt de som låg i mammas mage våren 1993 respektive våren 1994.

Det visade sig att de femåringar som var 0?3 månader under pollenvåren 1993 var signifikant mer allergiska mot björkpollen än de barn som föddes våren före eller våren efter. De hade även lite mer astma än de andra barnen samt var i högre grad allergiska mot katt, om de hade katt hemma.

Även de barn som låg i mammans mage våren 1993 föreföll något mer allergiska än de barn som låg i magen följande vår. Dessa skillnader var dock inte signifikanta.

Pågående studie
Bertil Forsberg är universitetslektor och epidemiolog vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet. Han har i en pågående registerstudie undersökt sambandet mellan exponering för björkpollen under fosterstadiet och inläggning på sjukhus på grund av astma under första respektive andra levnadsåret.

I studien ingår cirka 113 000 barn födda mellan 1988 och 1995. För varje barn finns uträknat den genomsnittliga pollenhalten under de tolv första veckorna av graviditeten, de tolv sista graviditetsveckorna samt de tolv första veckorna efter födelsen.

Resultaten visar att det bara är höga pollenhalter under de tolv sista veckorna av graviditeten som signifikant ökar risken för att barnet ska hamna på sjukhus på grund av astma.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida