Fler blir sjukskrivna igen

6 oktober 2006

Under flera år har antalet sjukskrivningsdagar minskat, men nu bromsas minskningen, enligt statistik från Försäkringskassan. Utgiften för sjukpenning under 2006 beräknas bli drygt 30 miljarder kronor och för sjuk- och aktivitetsersättning drygt 57 miljarder kronor, totalt nästan 90 miljarder kronor. Att jämföra med landstingens kostnad för hela hälso- och sjukvården som 2003 var 137,7 miljarder kronor.

Läs mer: www.forsakringskassan.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida