Fler fall av lönediskriminering

Att driva lönediskrimineringsärenden tar tid. Men på Vårdförbundet SHSTF är man övertygad om att det finns ett politiskt värde i den uppmärksamhet som riktas mot lönefrågan.

14 april 1997

Att försöka få upp lönerna genom att hävda lönediskriminering låter sig inte göras så lätt. Medlemmar på flera arbetsplatser i landet har anmält sin arbetsgivare för lönediskriminering, men något genombrott har ännu inte skett någonstans. JämO fortsätter sitt utredningsarbete i Örebro läns landsting och försöker att få uppgifter om medicinteknikernas arbetsuppgifter för att kunna jämföra dem med barnmorskan Kia Wetterbergs.

De medicintekniker som användes som jämförelsepersoner i Arbetsdomstolen för drygt ett år sedan ställer inte upp längre. Det är överhuvudtaget svårt att få manliga jämförelsepersoner att ställa upp i lönediskrimineringsärenden. I samma landsting driver Vårdförbundet SHSTF frågan om lönediskriminering av ytterligare två barnmorskor. Efter en lokal tvist pågår nu central förhandling i ärendet.

Malmöhus lokala avdelning är en av de avdelningar inom Vårdförbundet SHSTF som varit aktiva när det gäller frågor om lönediskriminering. Ett av deras ärenden gäller två medlemmar vid Universitetssjukhuset i Lund. Malmöhus landsting har nyligen fått ta emot en anmälan om lönediskriminering av en sjuksköterska på infektionskliniken och en biomedicinsk analytiker på mikrobiologiskt laboratorium. Sjuksköterskan har en månadslön på  15 700 kronor – den biomedicinska analytikern har 15 100 kronor i månaden. Dessa två har jämförts med en manlig handläggare på personalavdelningen. Hans månadslön är 22 800 kronor.

– Vi har just lämnat in ärendet till arbetsgivaren som en lokal tvist. Vårt syfte är att få i gång en diskussion med vår lokala arbetsgivare om löneläget, säger Karin Rangin, första vice ordförande i Malmöhus.

Någon arbetsvärdering av de tre arbetstagarna har inte gjorts. Eftersom manliga jämförelsepersoner inte går att uppbringa i Skåne heller har man på den lokala avdelningen valt jämförelseperson själva och därefter gjort en grov bedömning av de inblandades arbetsuppgifter. Alla tre bedöms ha kvalificerade handläggaruppgifter med ärenden som bereds självständigt. Det är när det kommer till lönen som de stora skillnaderna märks.

Även om de direkta resultaten av lönediskrimineringsärendena låter vänta på sig är man på Vårdförbundet SHSTF övertygad om det finns ett politiskt värde i den uppmärksamhet som riktas på lönefrågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida