Fler får gräddfil till vård

Privata sjukförsäkringar är fortfarande ovanligt i Sverige jämfört med i många andra länder. Men trenden är tydlig. Under 2000-talet har antalet svenskar med gräddfil i vården ökat från 100 000 till närmare 400 000 personer.

9 februari 2011

I Sverige är det lag på lika vård för alla och att de sjukaste ska få hjälp först. Men hur ska vi kunna leva upp till det här i framtiden om antalet privata sjukförsäkringar fortsätter att öka? Och vad händer med resursstarka individers vilja att hjälpa till och finansiera den offentliga vården om privata sjukförsäkringar får mer omfattande betydelse?

Frågorna ställs av S-kvinnorna som låtit LO:s före detta chefsekonom Dan Andersson göra en utredning av viktiga framtidsfrågor för sjukvården.

Tydlig trend

Utredningen konstaterar att OECD i en sammanställning bedömt att vårdförsäkringars finansiering av vården i Norden är obetydlig, men att det ändå skett en ökning. År 2000 hade 100 000 personer i Sverige privat sjukvårdsförsäkring och därmed en fil utan väntetider fram till privata sjukhus och läkarmottagningar. Åtta år senare hade 338 607 svenskar privat sjukförsäkring. Framför allt handlar det om företag som erbjudit privat vårdförsäkring som en löneförmån åt sina anställda.

Rapportförfattaren bedömer efter efterforskningar hos försäkringsbolagen att cirka 400 000 svenskar i dag har en gräddfil till privat vård och att utvecklingen mot fler privata sjukförsäkringar kommer att fortsätta. Redan 2015 kommer 1,5 till 2 miljoner människor att ha tecknat privat sjukvårdsförsäkring, tror Trygg-Hansa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida