Fler får pension vid 63 efter nytt pensionsavtal

Ett par dagar efter riksdagsbeslutet om det nya allmänna pensionssystemet var också förhandlingarna om den nya avtalspensionen klar. Övergångsregler ger fler möjlighet att gå i pension vid 63.

10 augusti 1998

Det hann bara gå några dagar efter det att riksdagen tagit sitt beslut om ett nytt allmänt pensionssystem innan de förhandlingar som pågått i många år om nya avtalspensioner blev klara. Systemet för de nya avtalspensionerna
– som kallas PFA 98 – anpassas till det allmänna pensionssystemet. Det blir ett avgiftsbaserat system vilket betyder att hur mycket pension man får beror på hur mycket avgifter som betalats in på ens pensionskonto. Den gamla avtalspensionen PA-KL var ett förmånssystem. Den pension man fick räknades efter vissa regler ut i förhållande till den lön man hade när man slutade arbeta.

Pensionsavgiften, som betalas av arbetsgivaren, blir från och med i år 3,4 procent. År 2000 ökas avgiften för Vårdförbundets medlemmar till 3,5 procent. Av pensionsavgiften förvaltas 2,4 procent av arbetsgivaren, medan medlemmen själv har rätt att placera 1 procent (från 2000 1,1 procent) hos en ”godkänd fondförvaltare”.

Ger minst 10 procent
Vid sidan av det nya pensionsavtalet har man också förhandlat fram övergångsregler för det gamla PA-KL. För Vårdförbundets medlemmar innebär det bland annat att övergångstiden för pensioneringsperioden (det vill säga rätten att gå i pension vid 63 års ålder) förlängs med tre år jämfört med det avtal som slöts 1996. Nu har alla som är födda senast 1939 rätt att gå i pension vid 63.

PFA gäller för anställda som är minst 28 år gamla (medan man i det allmänna systemet kan börja betala in avgifter redan från 16 års ålder).

– Målet när vi inledde förhandlingarna var att den nya avtalspensionen skulle ge ungefär 10 procent av slutlönen i pension. Många har räknat på det här, även försäkringsbolag, och kommit fram till att den avsättning vi kommit överens om (3,4 procent) räcker till det, kommenterar Vårdförbundets chefsförhandlare Mats Björck.

För dem med höga löner blir pensionsnivån något lägre än 10 procent, men för Kommunals och Vårdförbundets medlemmar räknar man med att avtalspensionen kan bli 11-12 procent av slutlönens nivå.

Skyddsnät
De första åren ska man göra parallellberäkningar mellan PA-KL och PFA. Fram till och med 2002 får den nyblivna pensionären pension enligt PA-KL om det skulle ge en bättre pension än PFA. Och i ytterligare fem år, fram till den 31 december 2007, kan hon få det om skillnaden jämfört med den pension hon skulle fått med PFA blir mycket stor.

– Det är svårt att konstruera nya pensionssystem. Det här är en garanti för att de lite äldre medlemmarna inte ska drabbas av försämringar. Samtidigt ger det oss möjlighet att utvärdera pensionsavtalet, säger Hans Gustrin på Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) som lett förhandlingarna om det nya pensionsavtalet.

PFA är gemensamt för alla förbund med medlemmar som är anställda i landsting och kommuner. Men i detaljer skiljer det sig.

För Vårdförbundets del tillkom i de sista skälvande timmarna av förhandlingarna de 0,1 procent som medlemmarna själva får placera, som börjar tillämpas från den 1 januari 2000. Och framöver kan skillnaderna bli större. Inbyggt i avtalet finns nämligen möjligheter att öka avsättningarna till pensionerna och/eller för att till exempel ge pensionspoäng för studier eller bilförmåner.

– Utifrån förutsättningarna blev det ett bra avtal, kommenterar Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall. Det var omöjligt att bibehålla det förmånsbaserade pensionssystem vi hade, eftersom det allmänna pensionssystemet förändrades. Det är också en framgång att de anställda får förfoga över en del av pensionsavgiften själva, från början ville arbetsgivaren ha rätt att förfoga över allt.

Medlemskritiken
Eva Fernvall är också nöjd med att det blir en längre övergångstid innan rätten att gå i pension vid 63 års ålder försvinner.

– Vi har tagit till oss av den medlemskritik vi fick och tycker att vi fått ett bra avtal på den här punkten.
Hur bra är då avtalet? Bör en medlem i Vårdförbundet komplettera med en privat pensionsförsäkring? Meningarna går isär. Hans Gustrin tycker det inte:

– Jag har ingen själv. Är man i 50-årsåldern bör man få omkring 60 procent av slutlönen från det allmänna pensionssystemet och 10-12 procent därutöver i avtalspension. En pensionsnivå på 70 procent är bra, kanske klarar man sig hyfsat ner till 65. Men får man bara 50 procent blir det väl kärvt.

Men Eva Fernvall tycker att en privat pensionsförsäkring nog är bra att ha. Problemet är den allmänna pensionen. Den blir för låg för Vårdförbundets medlemmar (se sidan 18-20).

– Den dag man kliver in i arbetslivet måste man också börja planera för att få en bra pension. Och vara medveten om att deltidsarbete är mycket dyrt när det handlar om pensionspoäng.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida