Fler i Göteborg än Stockholm överlever hjärtstillestånd

Överlevnaden hos personer som får hjärtstillestånd utanför sjukhus är nästan tre gånger högre i Göteborg än i Stockholm. Bland troliga förklaringar finns att ambulanstätheten är större i Göteborg.

Forskarna undersökte alla fall under tiden 1 januari 2000 till 30 juni 2001 med hjärtstillestånd utanför sjukhus där hjärtlungräddning sattes in, 398 respektive 969 fall (35 respektive 56 per 100 000 invånare).

Genomsnittligt avstånd från ambulansstationen till platsen för hjärtstilleståndet var 11,7 km i Stockholm och 8,5 km i Göteborg, till sjukhus från platsen 6,4 respektive 5 km.

I Göteborg nådde ambulansen fram inom fem minuter till 55 procent, i Stockholm till 20 procent. Andelen hjärtstillestånd högst 10 km från ambulansstation var lika i de båda städerna. Tiden från hjärtstilleståndet tills defibrillering sattes in var längre i Stockholm. Skillnaden i tid tror forskarna är den viktigaste förklaringen till den större överlevnaden i Göteborg.

De påpekar att de inte kan utesluta att det finns andra skillnader mellan Göteborg och Stockholm än de som tas upp i artikeln.

Källa: Hollenberg I, Bång A, Lindqvist I med flera. Journal of Internal Medicine 2005;257:247-254.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida