Fler kan påverka målen

10 januari 2000

SKÅNE. »Syftet är att fler ska kunna delta och påverka avdelningens verksamhet och att vi ska få gemensamma mål för hela regionen«. Så förklarar Karin Rangin, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Skåne, den process som nu pågår inom avdelningen. Med de prioriterade mål som Vårdförbundets kongress antog i november som grund har avdelningen arbetat fram ett eget förslag till mål för region Skåne. Det förslaget diskuterades sedan på alla klubbårsmöten som hölls redan i december. Synpunkterna från de mötena bakas sedan in i det slutgiltiga förslag som läggs till avdelningens representantskap den 29 februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida