Fler kvinnor doktorerar

6 september 2004

Andelen kvinnor som avlägger doktorsexamen ökar dramatiskt. För tio år sedan var 30 procent av de nyblivna doktorerna kvinnor, förra året var andelen 45 procent. Störst andel kvinnor finns inom ämnesområdet medicin. Förra året var drygt hälften, eller 55 procent av dem som avlade doktorsexamen, kvinnor. Bland nybörjarna i forskarutbildningen inom detta ämnesområde var 60 procent kvinnor.

Å andra sidan är andelen som fortsätter med forskarutbildning efter sin grundexamen lågt inom vårdområdet. Av dem som tagit grundexamen inom vård och omsorg under perioden 1994-1999 hade drygt 2 procent påbörjat en forskarutbildning 2003 (2,2 procent av kvinnorna, 3,4 procent av männen). Inom vård och omsorg är andelen kvinnor som går en forskarutbildning störst, drygt 82 procent.

Störst andel som går vidare till forskarutbildning finns bland naturvetarna. Där går 35 procent vidare till forskarutbildning. 50,1 procent av doktoranderna är kvinnor.

Högskoleverkets årsrapport 2004 hittar du på www.hsv.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida