Fler män vill bli sjuksköterska

Männens intresse för sjuksköterskeutbildningen i Göteborg har ökat de senaste åren. En av anledningarna är det aktiva jämställdhetsarbete som bedrivs vid Sahlgrenska akademin.

10 juni 2003

Som ett led i sitt jämställdhetsarbete har Sahlgrenska akademin skickat ut en folder om sjuksköterskeyrket till de 2 502 män i Göteborg som gått ut gymnasiet i vår.  I foldern berättar män som redan går utbildningen vad de tycker, och där beskrivs också yrkets mångfald och goda karriärmöjligheter.

För att locka fler män berättas också om de senaste årens löneökningar och att lönerna förväntas fortsätta att öka.

? Fler män betyder bättre arbetsmiljö i vården och eftersom patienterna är både män och kvinnor är det bra om även personalen är det.

Så förklarar Elvi Walldal, prodekan vid vårdvetenskapliga fakulteten, satsningen på att få fler män till sjuksköterskeutbildningen.

Foldern ska utvärderas

Att det har givit resultat tycker hon att statistiken visar. Andelen män som valt sjuksköterskeprogrammet i första hand har ökat från 15,8 procent år 2001 till 19,3 procent hösten 2003. Om det är foldern eller kravet på sjuksköterskeutbildning för ambulansförare återstår att utvärdera under hösten.

Ungefär 90 studeranden antas till sjuksköterskeprogrammet i Göteborg varje termin och antagningarna har inte ökat under de senaste åren. Att intresset från männen har ökat är tydligt, men det är för tidigt att säga hur många av de sökande som verkligen börjar i höst.

– Vi kommer inte att ha någon särskild kvotering för att få mer män till utbildningen, säger Elvi Walldal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida