Fler medlemmar har stärkt kassan

Fler och högre avlönade medlemmar är en av orsakerna till att Vårdförbundet nu har en budget i balans för första gången på länge.

7 februari 2005

Efter ett par år med minskat medlemsantal har det nu vänt. Jämfört med för ett år sedan har antalet yrkesverksamma medlemmar ökat med cirka 1 000.

Samtidigt har medlemmarnas löner stigit. Många har därmed kommit upp i en högre avgiftsklass. Enligt beräkningarna kommer medlemsintäkterna därför att stiga med drygt åtta miljoner kronor under 2005. Samtidigt har man arbetat hårt med att få ner alla kostnader. Det gör att förbundets ekonomi har förbättrats och att den budget som förbundsstyrelsen sa ja till i december är i balans för första gången på länge, det vill säga att inkomster och utgifter är lika stora. Vill det sig väl kan det också bli ett överskott.

Vad får då medlemmarna för sina medlemsavgifter? Kanslichefen Ann-Katrin Persson nämner, utöver sådant som juridiskt stöd och hjälp i olika situationer, bland annat it-satsningen Min sida. Tanken är att varje medlem själv ska kunna logga in på förbundets interna webbplats och där bland annat kunna se och ändra sina egna medlemsuppgifter och ta del av vad som sker centralt och lokalt i förbundet.

– Genom den kommer informationen till medlemmarna och kommunikationen mellan dem och förbundets förtroendevalda att utvecklas. Medlemmarna kommer också att kunna
påverka det som sker på ett annat sätt än i dag, säger hon.

Viktigt i årets budget är Vårdstämman i slutet av april, den nionde i ordningen sedan starten 1989.

– I år har vi förändrat konceptet och dragit ner på personalkostnaderna. Därför beräknar vi att underskottet sjunker till bara en kvarts miljon kronor, jämfört med drygt två miljoner kronor för två år sedan. Men förhoppningen är förstås att det ska komma fler deltagare så att Vårdstämman i stället ger ett överskott, säger Ann-Katrin Persson.

Hon betonar att Vårdstämman är så viktig att man kan acceptera ett litet underskott. Den fungerar både som en bra mötesplats för medlemmar från hela landet och ger möjlighet till utveckling. Dessutom får medlemmar som forskar och driver olika projekt möjlighet att föra ut intressanta resultat.

En annan av Vårdförbundets satsningar är tidningen Liv, Ledarskap i vården, som riktar sig speciellt till de medlemmar som är chefer. Det första numret kom ut i höstas och tidningen beräknas kosta cirka 2,6 miljoner under 2005.

Enligt budgeten kommer de totala intäkterna under 2005 att bli drygt 251 miljoner kronor, varav 233 miljoner är de avgifter som förbundets dryga 110 000 medlemmar betalar in.

Den största utgiftsposten är personalkostnader, 88 miljoner kronor. Framför allt är det löner. Löneutvecklingen för de cirka 150 anställda har de senaste tre åren varit 2,0-2,5 procent.

En stor del av förbundets utgifter är dock fasta. Det gäller till exempel avgifter till andra organisationer, bland annat den fackliga centralorganisationen tco och den internationella sjuksköterskeorganisationen icn. Bland andra fasta utgifter finns de lokala avdelningarna, it och Vårdfacket.

En annan kostnad är avsättningen till konfliktfonden, i år 1,85 miljoner kronor. Enligt ett kongressbeslut ska den alltid motsvara 170 miljoner kronor i 1997 års penningvärde, i dag cirka 180 miljoner kronor. Den summan motsvarar två gånger kostnaderna för den senaste konflikten som Vårdförbundet genomförde 1995-1996.

– Visserligen innebär de fasta kostnaderna att rörelseutrymmet i övrigt är relativt litet, men det innebär inte att det inte finns möjligheter till flexibilitet i verksamheten, säger Ann-Katrin Persson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida