Fler medlemmar igen i Vårdförbundet

Efter en tids minskning har antalet medlemmar i Vårdförbundet åter börjat öka.

11 oktober 2004

För ett decennium sedan fick Vårdförbundet tusentals nya medlemmar varje år. Men sedan 1995 har ökningen avtagit och den förbyttes i ett minus i början av 1998. Och så har det förblivit, bortsett från ett par tillfälliga toppar.

Men nu har kurvan vänt uppåt kraftigt igen. Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall är förstås nöjd. Hon ser flera möjliga orsaker.

– Det är oroligare i landstingen när det gäller ekonomin, och i orostider känner fler behov av det stöd ett medlemskap innebär. Men jag tror också att våra lokala avdelningar har blivit bättre när det gäller medlemsinriktade aktiviteter, säger hon.

Ökningen av medlemsantalet gäller bara sjuksköterskor. De andra yrkesgrupperna i förbundet, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor, blir också i år färre.

– Det är tråkigt, men i höst ska vi ägna dessa grupper mer uppmärksamhet.

Vårdförbundet hade den 30 juni i år drygt 112 300 medlemmar. Av dem är 96 000 sjuksköterskor, drygt 7 500 biomedicinska analytiker, drygt 6 300 barnmorskor och närmare 2 500 röntgensjuksköterskor. I medlemstalen ingår de 4 000 studerandemedlemmarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida