Fler ska kunna nå kunskap

Att så många som möjligt ska få tillgång till vetenskaplig kunskap via tidskrifter och sökdatabaser är drivkraften bakom Eira-projektet.

Hittills har tretton landsting och Gotlands kommun anslutit sig till Eira, men fortfarande står bland andra Stockholms läns landsting utanför.

– Det skulle betyda mycket om de stora landstingen Stockholm, Västra Götaland och Skåne ansluter sig. Det skulle innebära att vi till ett bra pris kan få tillgång till många fler än de 65 tidskrifter vi har i dag, säger Anneli Mindemo, som är sjukhusbibliotekarie i Nyköping och kontaktperson för Eira i Sörmland.

Projektet Eira startade 2001 för att den högskoleutbildade personalen ska kunna söka ny vetenskaplig kunskap på arbetstid. Oavsett var i landstinget de befinner sig kan de från sin jobbdator leta aktuell forskning i fem sökdatabaser och 65 vetenskapliga tidskrifter. Av dessa är fyra särskilt inriktade på sjuksköterskeforskning, exempelvis Journal of Advanced Nursing.

Biblioteken erbjuder utbildning i informationssökning för de som vill lära sig utnyttja sökmöjligheterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida