Fler specialister i palliativ vård

5 mars 2019

I höst startar Högskolan Väst i Trollhättan en utbildning för sjuksköterskor som vill specialisera sig inom palliativ vård. Det har bara funnits en i Stockholm tills nu. Suget är stort efter specialistsjuksköterskor med inriktning mot palliativ vård, både från kommunal sjukvård och regionens palliativa enheter, enligt högskolan. Hittills har Västra Götalandsregionen skickat sjuksköterskor till Stockholm för specialistutbildningen.

Kursplanen har utformats i samarbete med vårdverksamheterna. Den genomsyras av hospicefilosofin där människan ses ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Symtomlindring, närstående och teamarbete är viktiga delar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida