Fler studenter inför disciplinnämnderna

6 september 2004

Förra året stängdes drygt 170 studenter av från undervisningen på Sveriges universitet och högskolor. Avstängningarna varade i allt mellan ett par veckor och fyra månader. Samtidigt varnades nästan 60 studenter. Antalet avstängda och varnade studenter har ökat kraftigt under de två år som Högskoleverket gjort dessa sammanställningar. Jämfört med 2001 har antalet avstängningar ökat med 114 procent och antalet varningar med 23 procent.

De flesta disciplinärendena handlar om plagiat av andras arbeten, så också när det gäller studerande på sjuksköterske- eller barnmorskeutbildningen.www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida