Fler vill utbilda sig inom vårdyrken

Sjuksköterskeutbildningarna vid landets universitet och högskolor har lockat drygt 200 fler sökande till höstterminen 2006 jämfört med höstterminen förra året. Det visar statistik från Högskoleverket, som presenterades i dag.

11 maj 2006

Också utbildningarna till biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska lockar fler sökande denna hösttermin än den förra.

Därigenom går de tre utbildningarna emot den allmänna trenden. Antalet sökande till högskolan totalt har minskat med drygt 10 500 personer eller med 9 procent.

Antalet som vill bli sjuksköterska har däremot ökat från 7 560 till 7 780 (3 procent) från höstterminen 2005 till höstterminen 2006. När det gäller utbildningen till biomedicinsk analytiker är motsvarande siffror 451 respektive 524 (16 procent) och till röntgensjuksköterska 251 respektive 287 (14 procent).

Minskat tryck på utbildningarna

Söktrycket, alltså antalet behöriga förstahandssökande per utbildningsplats, minskar dock, eftersom högskolorna har ökat antalet utbildningsplatser till dessa yrken ännu mer.

För sjuksköterskeutbildningen är söktrycket 3,2 (höstterminen 2005 var det 3,4), för utbildningarna till biomedicinsk analytiker 1,6 (1,7) och röntgensjuksköterska 1,8 (1,9).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida