Flera fall av ehec-smitta nära Kalmar

Flera fall av ehec-smitta nära Kalmar
Fyra personer i Kalmartrakten har insjuknat i ehec den senaste månaden.

Fyra personer i Kalmartrakten har under den senaste månaden smittats av den allvarliga magtarmbakterien ehec.

22 oktober 2012

Analyssvar har visat att samtliga av de smittade drabbats av ehec som är en zoonos, det vill säga en infektionssjukdom som kan överföras från djur. Smittspridningen sker oftast via kött eller grönsaker.

Spårar källan

Mycket talar nu för att smittkällan är gemensam för de drabbade och att den finns i närheten av Kalmar.

– De fyra har insjuknat i omgångar under en period av nästan tre veckor. Vi jobbar nu intensivt för att finna smittkällan, säger Ewa Jansson, miljöchef i Kalmar kommun.

Tidigare utbrott i Lycksele

I augusti rapporterades fem fall av ehec i Lycksele. Tre av de drabbade var barn som behövde vårdas på sjukhus efter att de insjuknat i följdsjukdomen hus, hemolytiskt uremiskt syndrom. Efter analyser av cirka 25 prover konstaterades det att ingen vidare spridning förekom i Lycksele.

Fakta Ehec

  • Enterohemorragisk E.coli, Ehec, är en toxinbildande tarmbakterie.
  • Ehec-infektion är vanligast hos små barn, men allvarlig sjukdom förekommer i alla åldersgrupper.
  • Ehec kan ge blodig diarré och leda till njursvikt på grund av hemolytiskt uremiskt syndrom, hus.
  • Dödsfall förekommer.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida