Flera lag sida vid sidai patientens tjänst

Mindre ingreppoch färre kompli­ka­­­­tioner. Patientenär vinnare när röntgen- och operationspersonal jobbar i samma sal. ??

25 februari 2010

En så kallad hybridsal är en kombinerad röntgen- och operationssal där olika team samarbetar över yrkesgränserna. Än så länge finns de främst vid de största sjukhusen eftersom salarna slukar både pengar och yta, men det nya sättet att jobba sprider sig både i Sverige och runt om i världen. Ibland arbetar operations- och röntgenteamen sida vid sida i hybridsalen, men de kan också avlösa varandra medan patienten ligger kvar på bordet.??

Enligt professor Rickard Nyman, radiolog och läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, finns det många fördelar för patienten som bekräftas i flera vetenskapliga studier:?

  • Mindre öppen kirurgi. Eftersom det går att röntga och operera samtidigt kan man optimera och minska det kirurgiska ingreppet. ?
  • Kortare vårdtider. Patienterna behöver inte sövas lika ofta och får färre allvarliga komplikationer tack vare färre och mindre ingrepp. Dessutom slipper de köras runt mellan olika salar.?
  • Mer effektivt. Exempelvis en ballongdilatation kan göras på en patient samtidigt som han eller hon opereras någon annanstans i kroppen.?
  • Bättre övervakning. Patienter som är svårt sjuka och behandlas med kateterteknik får bättre och säkrare övervakning.??

Arbetssättet kan användas inom ett brett fält, till exempel kärlkirurgi, thoraxkirurgi, leverkirurgi, urologi och ortopedi. Men det ställer stora krav på personalen som inte bara har med den avancerade tekniken att göra: de måste riva sina revir. ?

– Detta bygger på samarbete, man måste kunna jobba över gränserna. Rönt­gen och operation har olika bakgrund och fokuserar på olika saker. Det måste överbryggas, säger Rickard Nyman.??

Ett exempel på kulturkrockar som kan uppstå är olika syner på risker. Operationsteamet kanske betonar sterilitet medan röntgenteamet mer tänker på strålskydd. Rickard Nyman tycker ändå att det fungerar bra i det stora hela på hans egen arbetsplats.?

En annan nackdel är att personalen utsätts för mer strålning medan patienten å sin sida bara behöver röntgas vid ett tillfälle. Hybridsalen är också en stor investering, 2005 betalade Uppsala 15 miljoner för sin och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm invigde nyligen en som kostade dubbelt så mycket. Rickard Nyman menar ändå att det tjänas in i slutänden eftersom det blir mindre intensivvård och patienten går hem tidigare från sjukhuset.?

– I många fall räknas det hem, säger han.?

Enligt honom har det hänt mycket de senaste tio åren och arbetssättet tränger sig in över allt i sjukvården. ?

– Ett exempel är hjärtklaffar som vi börjar kunna göra med röntgenteknik. I stället för ett stort thoraxkirurgiskt ingrepp går man in via ljumsken och fäller ut klaffen där den ska vara, säger Rickard Nyman. ?

Ett annat exempel som har kommit på senare år är att det går att kombinera diagnostik och behandling. Patienter med livshotande magblödningar kan först diagnostiseras med gastroskopi. Sedan används röntgen- och kateterteknik för att gå in och stoppa blödningen.

LÄSTIPS

  • Eriksson LG med flera. Transcatheter arterial embolization versus surgery for treatment of upper gastrointestinal bleeding after therapeutic endoscopy failure. J Vasc Interv Radiol 2008;19(10):1413-1418.
  • Ljungman C med flera. Propositions for refinement of the hybrid surgical technique for treatment of thoraco-abdominal aortic aneurysm. Scand J Surg 2008;97:174-177.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida