Flest sjuksköterskor i norr

Stockholmsregionen har den lägsta sjukskötersketätheten medan den norra har den högsta. Det visar en rapport från Socialstyrelsen, som menar att studien tyder på att endast vissa regioner har problem med att rekrytera sjuksköterskor.

31 januari 2003

Socialstyrelsens material visar relativt små variationer i läkar- och sjukskötersketäthet mellan de sex sjukvårdsregionerna i Sverige. Undantaget är stockholmsregionen som har en lägre sjukskötersketäthet.

Högst har den norra regionen. Samtidigt har stockholmsregionen en högre läkartäthet än övriga regioner. Enligt Socialstyrelsen tyder detta på att de rekryteringsproblem som rapporteras från vissa regioner är ett regionalt problem snarare än ett nationellt.

Vidare skriver Socialstyrelsen i sin rapport att tillgången på läkare och sjuksköterskor i Sverige har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Vid en internationell jämförelse ligger personaltätheten för läkare och sjuksköterskor i Sverige nära andra europeiska länder. Det totala antalet läkare och sjuksköterskor bedöms öka fram till år 2010.

– Det är framförallt läkarna som når sin topp då. När vi tittar på sjuksköterskorna ser vi inte samma minskning efter 2010. Detta har bland annat att göra med att åldersspridningen är jämnare hos sjuksköterskorna, säger Klas Öberg , projektledare på Socialstyrelsens hälso- och sjvårdsavdelning.

Rapporten har nu lämnats till regeringen och tanken är att en liknande rapport ska lämnas varje år.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida