Flexibel rehabilitering behövs efter hjärtinfarkt

3 mars 2006

Också efter en hjärtinfarkt är personlighet och stöd från omgivningen avgörande för hur bra rehabiliteringen lyckas. Det konstaterar sjuksköterskan Marja-Leena Kristofferzon som har undersökt hur 88 män och 60 kvinnor upplevt och hanterat sin situation efter hjärtinfarkt. I sin avhandling efterlyser hon en mer flexibel och individuell rehabilitering och ett kommunbaserat program som komplement till sjukhusens. I februari disputerade hon på avhandlingen Life after myocardial infarction in Swedish women and men. Coping, social support and quality of life over the first year.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida