Flextiden som försvann

Flextiden som försvann
Arbete enligt fasta klockslag leder till sämre patientvård, anser barnmorskan Margareta Borring. Foto: Helge Rubin

Inom Region Skåne kan medlemmar i Vårdförbundet inte längre styra över sin arbetstid. Fasta klockslag är det som gäller — ofta omöjligt i patientnära arbete.?

Det är bara fem minuter kvar på passet när en arbetsuppgift som inte kan vänta till morgondagen plötsligt landar i ditt knä. Du kan antingen hoppas att en avlösande kollega kan ta över, eller jobba vidare och sedan förvänta dig ett tidsödande arbete med att få övertiden underskriven av en chef. Någon flextid kan du inte utnyttja, i varje fall om du är medlem i Vårdförbundet och jobbar inom Region Skåne.

Anledningen är att regionen vid årsskiftet sa upp de 180 lokala flextidsavtal som tidigare fanns och ersatte dem med ett nytt regionövergripande. Det ska bli billigare att administrera, men Vårdförbundet anser att det är betydligt sämre och vägrar skriva under.

Enligt det nya avtalet, där det finns en lång och kort flex, ska den enskilde medarbetaren och ansvarig chef se till att saldot för flextid inte överstiger 25 respektive 40 timmar vid avstämningen som sker två till tre gånger per år. All tid som överstiger det tillåtna försvinner per automatik.

Tidigare var arbetsgivaren tvungen att kalla den anställde och facket till förhandling innan överskjutande tid plockades bort. Det skedde mycket sällan eftersom överskottet oftast uppstår på grund av rådande arbetssituation och inte kan läggas den enskilde medarbetaren till last. Särskilt inte sjukskrivna och föräldralediga som inte har någon reell möjlighet att ta ut överskjutande flextid.

— Det nya avtalet garanterar inte att våra medlemmar får lön för varje arbetad timme. Det är en avsevärd försämring som vi inte kan gå med på, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Margareta Borring, barnmorska på förlossningsavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, är en av dem som blivit av med möjligheten att flexa. På hennes arbetsplats är det många gånger omöjligt att gå hem i tid. En förlossning kan börja precis innan arbetspasset är slut och då är det mycket kvar att göra.

— Det är en bra tanke av Vårdförbundet att inte godta ett sämre avtal. Samtidigt har vi fått ett problem som inte tycks bli löst, säger Margareta Borring.

Mats Runsten förklarar att tvisten om flextiderna är ett symtom på en sedan länge frostig relation mellan Vårdförbundet och Region Skåne. Det började med sammanslagningen av universitetssjukhusen i Lund och Malmö 2009. Då ansåg förbundet att makthavarnas nonchalans gentemot medborgare och fack gick för långt och samverkansavtalet sades upp. Ett nytt tecknandes i hopp om att dialogen skulle förbättras, men så har det inte blivit, tycker Mats Runsten.

Nu ska även lokala arbetstidsavtal ses över. Region Skånes förhoppning är att inom en snar framtid kunna presentera förslag på sju avtal som ska gälla i regionen. Normen för en arbetsvecka kommer att ligga på 38,25 timmar. De med ett blandat schema kommer att få viss arbetstidsförkortning, men den blir betydligt sämre än tidigare.

Mats Runsten undrar var försämringarna ska sluta. Resultatet av förändringarna blir arbetsplatser som genomsyras av dödströtta medarbetare, utebliven kompetensutbildning, ändlösa besparingar och i slutänden sämre kvalitet i vården.

— Det är oerhört provocerande att Region Skåne inte ens gitter samverka eller förhandla dessa viktiga frågor med Vårdförbundet utan bara kör sitt eget race.

Marie Halvardsson, förhandlare i Region Skåne, tycker det är tråkigt att Vårdförbundet anser att samarbetet fungerar dåligt och beklagar att det nya flextidsavtalet inte blev underskrivet. Samtidigt medger hon att avtalet i sig kan uppfattas som en försämring.

Att arbetstider och flexavtal behöver ses över beror bland annat på en allt mer ansträngd ekonomi.

— Vi har ungefär 32 000 anställda och 1 200 chefer. Tänk vilken tid det skulle gå åt om varje chef skulle samverka fram riktlinjer för sin grupp. Det är inte ekonomiskt försvarbart att ha en rad olika avtal för flex- och arbetstid.

Finns det ingen risk att de som oförskyllt har överskott på flexen jobbar gratis??

— Ansvarig chef och berörd anställd ska fortlöpande följa flextidssaldot och då kommer sådant fram i deras kontakt. Chefen kan gå in och korrigera saldot manuellt. Att någon ska arbeta gratis har aldrig föresvävat mig.

Har ni gjort en konsekvensanalys av vad som händer när en part inte skriver under flextidsavtalet?

— Nej. Det är uppenbart vilka konsekvenser det får och det är verkligen ingen önskvärd situation vi befinner oss i. Men vi får acceptera det och kan inte göra någonting åt saken.

Så ni öppnar inte för nya diskussioner med Vårdförbundet?

— Nej, det är färdigdiskuterat. Men Vårdförbundet är välkommet att när som helst underteckna det avtal som finns.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida